Πρώην μάγος αποκαλύπτει: Τα Θεοφάνεια λύνονται όλα τα μάγια (Βίντεο)
Πρώην μετανοημένος μάγος αποκαλύπτει: Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος της Βαπτίσεως του Ιησού Χριστού και του αγιασμού των υδάτων, όλοι οι μάγοι είχαμε φοβερούς πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας! Αυτό κρατούσε για 40 ημέρες μετά τα Θεοφάνεια! Λύνονται δηλαδή όλα τα μάγια από την ημέρα των Θεοφανείων, σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό Του που Βαπτίζεται προς τους Ορθοδόξους. Και τότε όλοι οι μάγοι ομολογούσαμε ότι πράγματι μόνο ο Χριστός και η Εκκλησία έχουν την δύναμη!

 
Ὠδὴ η' Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων
 
 
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις γνωρίζεται.
Υἱοὶ δὲ φωτός, οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι.
Μόνος στενάζει, τοῦ σκότους ὁ προστάτης.
Νῦν εὐλογείτω συντόνως τὸν αἴτιον,
Ἡ πρὶν τάλαινα τῶν Ἐθνῶν παγκληρία
 
 
Μετάφραση
 
Σήμερα ἐλευθέρα (ὅλη) ἡ κτίσις λογίζεται (ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας). Ὅλοι ὅσοι εἴμασταν ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς ἀσεβείας καὶ τῆς ἁμαρτίας, γίναμε υἱοὶ φωτὸς δηλ. υἱοὶ Θεοῦ.
Ὁ μόνος ποὺ ὑποφέρει (καὶ ὀδύρεται) εἶναι ὁ προστάτης τοῦ σκότους καὶ τῆς ἁμαρτίας (ὁ διάβολος). Μετὰ ἀπὸ τόσες δωρεὲς ἂς ὑμνῆ καὶ εὐχαριστῆ μὲ πολλὴ προθυμία τόν αἴτιον γι’ αὐτὲς (τὸν Κύριό μας) ὅλη ἡ ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία (μέχρι τὴν ἐνανθρώπησή Του) ἦταν τόσο ταλαιπωρημένη (μὲ τὴ σκοτεινὴ κληρονομιὰ τῆς εἰδωλολατρίας).
 
 
Πηγή άρθρου: http://choratouaxoritou.gr/?p=59068
 
 
 
 

 

[ Πίσω ]
Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη, Digital Media Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη Κοινοποίηση