Επιστολή του Γέροντα Εφραίμ, Ηγουμένου της Ι. Μεγ. Μονής Βατοπαιδίου προς τον Άρειο Πάγο
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου
Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού Δημοσίου την από 15/1/2003 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, η οποία συζητήθηκε στο ανωτέρω δικαστήριο την 5/11/2003.  Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από την έκδοση απόφασης, οι παραστάντες πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής Ζαφείριος Μέκος και του Ελληνικού Δημοσίου Διονύσιος Χειμώνας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., υπέβαλαν στο Δικαστήριο (αριθμ. πρωτ. 192/25-6-2004) την από 25/6/2004 κοινή δήλωσή τους περί μη εκδόσεως αποφάσεως επί της ανωτέρω αγωγής.
Για να δείτε ολόκληρη την επιστολή του Γέροντα Εφραίμ πατήστε εδώ.
[ Πίσω ]
Κοινοποίηση