Πατερικά κείμενα - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

 

Λόγος λα΄ περί του Αγίου Πνεύματος

Λόγος με΄ εις το Άγιον Πάσχα

[ Πίσω ]
Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη, Digital Media Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη Κοινοποίηση