Πατερικά κείμενα - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

 

Ερμηνεία των Δέκα εντολών

Ομιλία εις την Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Ομιλία εις τον Τίμιον και Ζωοποιό Σταυρό

Ομιλία εις την Κοίμηση της Θεοτόκου

[ Πίσω ]
Κοινοποίηση