Πατερικά κείμενα - Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος

 

Λόγος περί της Αναστάσεως του Χριστού

Περί των τριών τρόπων της προσευχής

Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη

[ Πίσω ]
Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη, Digital Media Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη Κοινοποίηση